Anrika snustraditioner längs Säveån – del 2 av en artikelserie om Vårgårda

Del 2 i vår artikelserie om Vårgårda snus. Så här gick det till när en kvarn blev snusfabrik.