Publicerad den

Anrika snustraditioner längs Säveån – del 2 av en artikelserie om Vårgårda

Vårgårda snusfabrik del 2

Del 2 – Anrika snustraditioner längs Säveån

Robin Rydgren, Product Innovation Manager bakom Vårgårda, har tagit oss med på en resa genom den svenska tobakshistorien i första delen i denna serie. Vårgårda är ett varumärke som kommer från företaget Nordic Snus. Vi har hittills lärt oss att fälten runt Alingsås under 1700-talet blev en av de första och största odlingsmarker för svensk tobak, mycket tack vare entreprenören Jonas Alströmer.

Kvarnen längs Säveån

Genom Alingsås rinner Säveån. Följer man den uppströms dryga två mil kommer man till den lilla orten Vårgårda. En ort som troligen från början byggts kring den kvarn som här tagit till vara på vattnets krafter ända sedan 1400-talet. Även för Vårgårda Snus är Säveån oerhört viktig. Så pass att den, tillsammans med kvarnen, till och med blivit varumärkets logotyp. För faktiskt är det så att i den anrika Vårgårda Kvarn har numer Nordic Snus sin fabrik där snuset Vårgårda tillverkas och det är Säveån som försörjer produktionen.

Från havregryn till svenskt snus

Sedan 1400-talet har det alltså drivits kvarn-verksamhet intill den porlande Säveån i Vårgårda. Men den kvarn och den byggnad som idag blivit bas för produktionen av Vårgårda snus byggdes 1871 av brukspatronen Aron Hejman. Aron var inflyttad till Vårgårda från Göteborg där han hade drivit textilindustri.

Nu satsade han istället på att producera havregryn i Vårgårda. Faktiskt var detta Sveriges första havregrynskvarn! Men här producerades även vete och rågflingor. Och det gick bra, 1890 hade produktionen femdubblats och Vårgårda hade dessutom blivit anslutna till järnvägsnätet. Aron lät bygga ett eget stickspår på två kilometer för att järnvägen skulle nå hela vägen fram till kvarnen! 1926 tog sonen Ivan över kvarnen. Han satsade på ett speciellt puffat ris, som än idag är känt som Vårgårdaris.

Så småningom började man producera elkraft vid kvarnen. 2000 byggdes kvarnen om till den snusfabrik som idag producerar Vårgårda snus. Den brusande Säveån förser fabriken med ström och tack vare naturens krafter kan miljöpåverkan hållas till ett minimum.

Vattnet används även för att ånga tobaken. Säveån förankrar Vårgårda snus med både med den nordiska naturen liksom den anrika historien kring kvarnen i Vårgårda. Något som också återspeglas i deras produktion och liksom valet av smaksättningar.