18-årsgräns

18-års gräns

Nikotinprodukter är enligt lag reglerat och enbart avsedda för vuxna personer – 18 år eller äldre. Därför får personer som är under 18 år inte göra beställningar på minprilla.se.

För att säkerställa din ålder behöver vi kontrollera din ålder innan köp – oavsett om du köper nikotinprodukter eller andra produkter. Vi verifierar din ålder i kassan via Mobilt BankID.

Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller som på annat sätt medför att minprilla.se riskerar att lida ekonomisk skada, polisanmäls. Vid misstanke om oegentligheter förbehåller vi oss rätten att neka ett köp.

För ytterligare info om Mobilt BankID hänvisas du till din bank eller till BankIDs hemsida: https://support.bankid.com/sv