Trygg E-handel

Trygg E-handel

Trygg e-handel certifiering är en certifiering via Svensk Handel genom Svensk Digital Handel för e-butiker som säljer varor och tjänster på nätet. Svensk Digital Handel utvecklar tjänster och driver frågor som bidrar till en tryggare, smartare och mer lönsam digital handel i Sverige och är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel.

E-handel bygger på precis samma princip som traditionell postorder med den skillnaden att varorna uppvisas på en hemsida samt att köpeavtalet ingås direkt på hemsidan. Trygg E-handel uppmuntrar de som handlar på nätet att göra aktiva val av vilka de handlar hos, tänka efter före köpet och att agera när något går fel. Med denna kvalitetsmärkning vill Trygg E-handel öka kunskapen och tryggheten vid e-handel, för både de som köper och säljer. För att skydda dina personuppgifter och andra känsliga uppgifter är det viktigt att du vet vem du lämnar uppgifterna till. Det är även viktigt att känna trygghet i att företaget levererar varor inom avtalad tid och att du kommer kunna få hjälp efter köpet om något skulle vara fel.

Vad innebär certifierad Trygg E-handel för mig som konsument?

Certifieringen Trygg E-handels syfte är att guida dig som konsument till att välja rätt e-handelsföretag när du handlar, så att du kan känna dig trygg och säker. Trygg E-handels målsättning är att det skall kännas lika tryggt och säkert att handla på Internet som i vanlig fysisk butik.

 När du handlar från ett företag som har certifieringen

Vilka krav måste företaget uppfylla för att bli certifierade?

Trygg E-handel så innebär det att företaget genom ett avtal förbundit sig att följa en rad krav. Endast stabila och seriösa e-handelsföretag har rätten att använda Trygg E-handel symbolen. Trygg E-handels krav är utformade för att du som konsument skall känna till och ta tillvara dina rättigheter när du handlar via internet. Bland annat ställs krav på att företaget skall följa konsumentköplagstiftningen, ha säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar samt ha en stabil ekonomi.

Se förteckning över Trygg E-handels krav

Om du klagar på ett företag som har certifieringen Trygg E-handel och det visar sig att företaget handlat felaktigt och/eller i strid med kraven som ställs får företaget en ”prick” i ett register. Vid allvarliga brister kan certifieringen återkallas med omedelbar verkan. Det gör att du som konsument kan känna dig säker på att endast seriösa företag bär symbolen Trygg E-handel.

Svensk Digital Handel kontrollerar att kraven följs av de certifierade företagen genom kreditkontroller, provköp samt utredningar vid misstanke om brister. För att ge dig en extra trygghet tar dessutom Trygg E-handel emot klagomål från dig som konsument.

Kan man lita på symbolen Trygg E-handel?

Ja du kan lita på att den e-handel som har symbolen Trygg E-handel är certifierad, men för att vara absolut säker kan du kontrollera att Trygg E-handel symbolen som ligger utlagd på en e-handel är äkta. Det gör du genom att klicka/hålla muspekaren över symbolen Trygg E-handel.

Var hittar jag företag som är certifierade med Trygg e-handel?

Varje anslutet företag har ett unikt certifikat på domänen tryggehandel.se.

Du hittar alla certifierade företag här

Trygg E-handel symbol