Publicerad den 2 kommentarer

Höjd tobaksskatt 2023

Ökning av tobaksskatten

Beskattningen av tobaksprodukter kommer vid årsskiftet öka ytterligare från tidigare år och det ser även ut som att det blir ytterligare en ökning vid nästkommande årsskifte.

Redan 2021 tog dåvarande socialdemokratiska regeringen fram ett förslag på att höja skatten ytterligare med ca 3% för tobaksvaror såsom cigaretter, snus och tuggtobak. Förslaget innefattar även kraftiga höjningar av skatt på alkohol. I förslaget motiveras höjningen med folkhälsorelaterade argument, skatten skall spegla den ökade samhällskostnad som uppstår som t ex sjukvård och andra relaterade åtgärder.

Regeringsförslaget diskuterades flitigt i riksdagen under året och flera oppositionspartier lämnade in motioner som gick emot höjningen med motivering att hushållen redan pressas med ökade levnadskostnader. Efter att ha tittat närmare på den nya regeringens budgetar så kan vi konstatera att beslutet att höja skatten kvarstår trots tidigare invändningar.

Skattehöjningarna på snus kommer ske i två steg och kommer att motsvara budgetpropositionerna som röstats igenom i riksdagen.

Skatten höjs med 3 procent den 1 januari 2023 och ytterligare en höjning den 1 januari 2024 om 1 procent med hänsyn till KPI (konsumentprisindex).

Vad innebär höjningen av tobaksskatten för dig som snusare?

För dig som snusar så är tillsynes 3% prisökning inte så farligt men det kan vara värt att nämna att ökningen görs per kilo råtobak som avses för tillverkning av snus. För dig som konsument innebär ökningen enligt våra uträkningar en mycket högre prisökning per dosa än 3%. I realiteten innebär den ökade skatten att priserna kommer bli 5-20% högre nästa år för samma dosa. En prishöjning som slår igenom allt eftersom under de första veckorna i det nya året.

Omfattas tobaksfritt snus (nikotinpåsar) av den höjda tobaksskatten?

Tobaksfritt snus eller som de också kallas, nikotinpåsar omfattas inte av höjningen av tobakskatten. Nikotinpåsar som inte innehåller tobak punktbeskattas utifrån en särskild nikotinskatt istället. Den särskilda nikotinbeskattningen infördes den 1 augusti 2021.

Officiell information från regeringen: Höjd skatt på alkohol och tobak Prop. 2021/22:245

2 reaktioner på “Höjd tobaksskatt 2023

  1. Här försöker jag överleva på att svåra ekonomiska vis. Brun blåa Jimmie Åkesson gänget sa emot sossarna om skattehöjning, nu har smurfen Kristersson och hans gäng glömt det . Skäms

  2. Jag hae snusat i 46 år och aldrig belastat sjukvården..får jag billigare snus 2024 då ?

Kommentarer är stängda.