Publicerad den Lämna en kommentar

Förbud mot vissa smaker i uppvärmd tobak

Smakförbud uppvärmd tobak

Enligt den senaste propositionen från regeringen förväntas ett förbud mot distinkta smaker på uppvärmda tobaksprodukter träda i kraft från och med den 1 maj 2024. Detta innebär en förändring för användare av HEETS och TEREA, som tidigare kunnat välja mellan flera olika smaker inom detta produktsortiment.

Varför införs förbud mot vissa smaker i uppvärmd tobak?

Regeringen har motiverat förslaget till förbud genom ett direktiv från EU-kommissionen. Tidigare undantag från vissa krav för uppvärmda tobaksvaror kommer nu att upphävas. Enligt förslaget ska enbart produkter med distinkta smaker omfattas av förbudet. Detta innebär att uppvärmda tobaksprodukter utan distinkt smak av annat än tobak inte kommer att påverkas av förbudet.

Datum för förändringar:

3 nov 2022: Europeiska Unionen publicerar ett direktiv med detaljerade regler och föreskrifter för att förbjuda produkter inom uppvärmd tobak med distinkta smaker.

23 juli 2023: Sista datum för medlemsstaterna att införa förbudet mot distinkta smaker för uppvärmda tobaksvaror i sina egna föreskrifter.

1 maj 2024: EU:s förbud mot distinkta smaker för uppvärmd tobak träder i kraft i Sverige.

Vad omfattas av förändringen?

Förbudet mot distinkta smaker för uppvärmd tobak förväntas träda i kraft den 1 maj 2024 i Sverige. Alla produkter inom uppvärmd tobak med distinkta smaker kommer då inte längre att erbjudas för försäljning. Endast produkter för uppvärmd tobak med tobakssmak kommer att vara tillgängliga. EU godkände förslaget att förbjuda produkter för uppvärmd tobak med distinkta smaker den 23 november 2022.

För användare av HEETS och TEREA innebär förbudet en begränsning av tillgängliga smaker. Tidigare har dessa produkter erbjudit flera smaker, vilket har bidragit till deras popularitet bland tobaksentusiaster. Med förbudet plockar vi på MinPrilla bort en smak av vardera produkt som alltså inte kommer ingå i sortimentet längre.

Införandet av förbudet har redan väckt reaktioner och kommentarer från olika håll. Vissa tobaksanvändare välkomnar förändringen och ser den som ett steg mot att minska lockelsen med tobaksprodukter, särskilt bland unga människor. Å andra sidan uttrycker andra användare oro över att deras valmöjligheter begränsas och att deras favoritsmaker kommer att försvinna från marknaden.

Vilka länder omfattas av förändringen?

I dagsläget kommer alla 27 EU-länder att genomföra förbudet. Nordirland påverkas också, men inte resten av Storbritannien (England, Wales och Skottland). Gränsavtalet för Irländska sjön – som skapades efter Brexit – binder Nordirland till att följa EU-lagstiftningen. Därför bör Nordirland genomföra EU:s förbud mot distinkta smaker i produkter för uppvärmd tobak.

Vad händer nu?

Framöver kommer regeringen och andra berörda parter att arbeta för att implementera förbudet på ett effektivt sätt. Detaljer kring hur förbudet kommer att genomföras och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa efterlevnad av reglerna förväntas klargöras i den slutliga lagstiftningen. Användare av HEETS och Terea uppmanas att hålla sig uppdaterade om utvecklingen och eventuella ändringar som kan påverka deras tobaksvanor.

För många tobaksentusiaster är förbudet mot distinkta smaker på uppvärmda tobaksprodukter en betydande förändring. Det återstår att se hur det kommer att påverka konsumtionsmönster och preferenser inom denna sektor. Samtidigt öppnar förändringen upp för diskussioner om hälsa, reglering av tobaksprodukter och balansen mellan individuella val och samhällets intresse för att främja välmående och hälsa.

Förbudet påverkar inte vapes eller e-vätskearomer, som regleras av nationella lagar i enskilda EU-medlemsstater. Vapes och uppvärmd tobak är inte riskfria och avger nikotin, som är beroendeframkallande.

För mer information om förbudet mot distinkta smaker, läs propositionen från regeringen.

Smaker som försvinner hos MinPrilla

Produkter med mentol som utgår:

Lämna ett svar