Publicerad den Lämna en kommentar

Sveriges regering behöver ta större ansvar för reglering av snusmarknaden

Förbud mot vitt snus

I en tid då frågan om förbud av vitt snus inom EU väcker allt större uppmärksamhet och debatt, tar MinPrilla ställning för en balanserad reglering som främjar folkhälsan samtidigt som den bevarar konsumenternas valfrihet. I ljuset av den pågående diskussionen om ett potentiellt förbud mot vitt snus inom EU, framför vi på MinPrilla vår oro för konsekvenserna av ett sådant drastiskt steg. Häromveckan kunde man läsa en publicerad debattartikel i Dagens Nyheter (pub. 24-02-08) där Sveriges roll och engagemang diskuterades när det kommer till reglering av snusmarknaden inom EU. 

Sigrid Melchior och Pia Gripenberg på Dagens Nyheter rapporterar att EU-kommissionen för långtgående diskussioner mot ett eventuellt förbud, lagförslag som vanligtvis görs tillsammans med lokala myndigheter, organisationer och företag. Det är diskussioner som enligt Simon Hoff (pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed) Sverige inte deltar i, vilket är djupt alarmerande för de som anser att Sverige bör ha en liberal inställning till snus.

MinPrilla välkomnar reglering av snusmarknaden 

Här ger vi vår syn på frågan.

“Vi ser positivt på en reglering av snusmarknaden, men vi anser att ett totalförbud mot vitt snus inte skulle gynna folkhälsan eller konsumenternas valmöjligheter. Istället för ett förbud förespråkar vi en måttfull reglering som säkerställer att produkterna på marknaden är av hög kvalitet och säkra samt att särskilt skydda unga individer mot marknadsföring och konsumtion.” säger Tomas Ekström på MinPrilla.

En viktig aspekt av regleringen är att fastställa en tillåten maximal nikotinstyrka för snusprodukter. “Vi ser med oro på uppkomsten av mindre seriösa aktörer som erbjuder produkter med orimligt höga nikotinstyrkor.” säger Tomas. “På MinPrilla är vi restriktiva och väljer att inte saluföra sådana produkter. Vi begränsar vårt sortiment till välkända märken från ansvarstagande tillverkare, vilket vi anser vara avgörande för att säkerställa konsumenternas säkerhet och hälsa.” säger han. 

Graf över snusare

“När det kommer till försäljningsstatistik på vitt snus kan vi på MinPrilla dela en intressant insikt.” fortsätter Tomas. “Enligt vår data visar försäljningssiffrorna att 88% av allt vitt snus som sålts under 2023 har köpts av kunder som är äldre än 25 år. Detta understryker vikten av att ta hänsyn till faktorer som åldersgränser och hälsorisker när man diskuterar reglering av vitt snus.”

När det gäller lagstiftningen om tobaksfria nikotinprodukter, som infördes i Sverige i juni 2022, anser vi att den kan vara ett värdefullt ramverk för hela EU. Vi ser dock att det finns utmaningar när det gäller att se till att befintliga lagar efterlevs. Politiker och myndigheter både i Sverige och i EU borde lägga mer energi på att följa upp och säkerställa att befintliga lagar efterlevs, istället för att enbart fokusera på nya regleringar.

Lämna ett svar