Publicerad den Lämna en kommentar

Vitt snus på väg att bli olagligt?

Vitt snus hos Minprilla

EU-kommissionen står inför en ny bedömning av tobaksreglerna, vilket kan leda till en potentiell förändring som inkluderar vitt snus, enligt rapporter från Politico vi kan läsa om i veckan. Trots att vitt snus inte tidigare har varit förbjudet eftersom det saknar tobak, indikerar nu en hemlig preliminär studie av dagens direktiv att det kan vara dags för en förändring.

Fenomenet med vitt snus har fått ökad uppmärksamhet i EU-länderna och försäljningen har på bara ett år dubblats i länder som Danmark, Slovakien och Tjeckien mellan 2020 och 2021. Den ökande populariteten har satt ljuset på de nuvarande snusreglerna, och det verkar som att EU-kommissionen nu överväger att utvidga förbudet till att omfatta även vitt snus.

Det svenska undantaget

Sverige har länge haft ett undantag när det gäller snusförsäljning, och det är ännu oklart hur ett eventuellt utökat förbud skulle påverka oss här i landet. Sverige har varit känt för sin starka tradition av snusbruk, och en förändring i EU:s regelverk skulle kunna ha betydande konsekvenser för den svenska snuskulturen.

Vitt snus - nyheter

Balansgång mellan folkhälsa och individuell frihet

EU:s övervägande av att inkludera vitt snus i tobaksreglerna indikerar en fortsatt strävan att reglera olika former av tobaksprodukter för att skydda folkhälsan. Den slutliga bedömningen och eventuella förändringar i regelverket kommer förmodligen väcka debatt och diskussion om balansen mellan folkhälsa och individuell frihet inom medlemsländerna. Framtiden för snus i EU hänger nu på resultatet av denna översyn och hur medlemsländerna kommer att hantera de föreslagna förändringarna.

Branschen föreslår självreglering

I ett dokument som POLITICO har haft tillgång till, föreslår stora aktörer som BAT, Imperial Brands och Japan Tobacco International, JTI en självreglerande ram för nikotinpåsar. Enligt detta förslag skulle produkter endast få säljas och marknadsföras till vuxna. En hälsovarning som informerar om att produkten innehåller nikotin, ”som är en starkt beroendeframkallande substans,” skulle också inkluderas. Dessutom föreslås en begränsning på 20 mg nikotin per påse. Jämfört med detta är engångs-vapes inom EU tillåtna att innehålla upp till 40 mg nikotin, medan en tobakscigarett endast får innehålla 1 mg.

BAT:s chef för EU-frågor, Eric Sensi-Minautier, uttrycker att om EU-kommissionen beslutar att införa ytterligare regleringar, skulle BAT välkomna harmoniseringen av regler kring nikotinpåsar för att undanröja eventuella skillnader mellan medlemsländerna. Han påpekar dock att trenden bland EU-länderna tyder på att det främsta syftet är att ”lämpligt reglera nikotinpåsar, inte att förbjuda dem.” Exempel ges genom länder som Tjeckien, Danmark och Sverige där reglering snarare än förbud fram tills nu varit den rådande inställningen.

Lämna ett svar