Publicerad den Lämna en kommentar

Snuset det sista svensken ger upp i dåliga tider

Snusets roll i vardagsekonomin

Ekonomi är en ständigt närvarande fråga för de flesta och det är viktigt att förstå hur människors konsumtionsmönster påverkas av ekonomiska faktorer. I en nyligen genomförd enkätundersökning av oss på MinPrilla.se har deltagarna fått belysa sin syn på snuskonsumtion, både av vanligt snus men även vitt snus, i relation till sin vardagsekonomi.

 Ungefär hälften, rapporterar att de spenderar mellan 500 och 1000 kronor på snus varje månad, vilket speglar en stark ekonomisk bindning till produkten trots ekonomiska svängningar. Resultaten av denna undersökning ger en unik inblick i hur köpbeslut tas i ljuset av ekonomiska realiteter och prioriteringar.

Snus i relation till vardagsekonomi

En av upptäckterna från enkätundersökningen vi gjorde är hur individen anpassar sin snuskonsumtion efter sin ekonomiska situation.Trots att mer än hälften av respondenterna hela 61% svarat att de inte har några problem att få lönen att räcka till slutet av månaden, finns det ändå en betydande andel 31% som ibland behöver göra ekonomiska uppoffringar. Denna grupp uppger att de ibland måste prioritera om i sin budget och vända på kronorna för att få vardagsekonomin att gå ihop. Detta beteende speglar snusets avgörande roll i vardagen för många svenskar.

När ekonomin stramas åt visar resultaten att en del konsumenter, närmare bestämt 54%, antingen ofta eller ibland byter till billigare snusvarianter. Dessutom letar en majoritet, nämligen 65%, mer aktivt efter det bästa priset på snus när pengarna sinar. Detta tyder på en medvetenhet om att maximera värdet av varje spenderad krona. Det är tydligt att snuskonsumtion inte bara är en fråga om personlig njutning utan också en ekonomiskt betydelsefull faktor i vardagslivet.

Skattesänkning på tobakssnus

Diskussionen om skattesänkningar på tobaksprodukter, inklusive snus, har varit intensiv och resultaten från undersökningen ger en inblick i konsumenternas åsikter i denna fråga. Majoriteten, 59%, ser en föreslagen skattesänkning på tobakssnus som mycket bra, medan ytterligare 31% bedömer den som bra. Detta indikerar en tydlig önskan från konsumenternas sida att se snus bli mer ekonomiskt tillgängligt. 

Trots svenskarnas positiva inställning till skattesänkningarna uppstår frågor om hur effektiva dessa åtgärder faktiskt kommer att vara för att gynna konsumenterna. Endast 8% av deltagarna tror att skattesänkningen kommer att gynna konsumenterna ’till fullo’, I en tid av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att noggrant överväga konsekvenserna av sådana åtgärder och hur de påverkar konsumenternas plånböcker.

Denna enkätundersökning ger en intressant inblick i snuskonsumtionens roll i människors ekonomiska beslutsfattande. Resultaten visar på en komplex samverkan mellan vardagsekonomi, snuskonsumtion och politiska åtgärder. Det är tydligt att snus inte bara är en fråga om personlig njutning utan också en del av en större ekonomisk kontext där människors beslut påverkas av ekonomiska faktorer och politiska beslut. Med detta i åtanke är det avgörande att fortsätta utforska hur konsumtionen påverkar och påverkas av människors ekonomiska välbefinnande.

Snuskonsumtionen i siffror

snuskonsumtion

Lägger du mer tid på att leta var du kan hitta bästa pris när du har ont om pengar?

65,50% Ofta

29,24% Ibland

2,92% Sällan

2,34% Aldrig

Ålder på deltagare i undersökningen

Diagram över ålder

En intressant observation från vår undersökning är åldersfördelningen bland snuskonsumenterna. Statistiken visar att den största andelen snusare finns i åldersgruppen 36-45 år, där 23,30% av de svarande befinner sig. Detta följs av åldersgruppen 46-55 år med 20,81% av snusarna. Konsumtionen är lägre i de yngre och äldre åldersgrupperna, med den minsta andelen i gruppen 18-25 år där endast 8,37% av snusarna finns. Det är också värt att notera att en stor majoritet av snusarna är män, där 61% är män medan 37% är kvinnor.

Denna statistik avslöjar intressanta trender i snuskonsumtionen beroende på ålder. Äldre åldersgrupper tenderar att snusa mer jämfört med yngre, vilket kan kopplas till längre exponering för snuskulturen och etablerade sociala normer. Å andra sidan, den lägre frekvensen av snusanvändare bland de yngsta vuxna kan peka på en förändring i konsumtionsvanor eller en ökande medvetenhet om hälsoriskerna associerade med snus.

För de som överväger att sluta snusa finns det värdefulla resurser och tips att ta del av. Läs vår tidigare artikel för 3 tips på hur du får bästa resultat när du slutar snusa!

Lämna ett svar