Publicerad den

Sluta röka och börja snusa istället

Sluta röka och börja snusa istället

Varför är det bättre att snusa än att röka? Rökning är ingen hälsosam vana vilket vi alla är fullt medvetna om. Men om du inte kan ge upp vanan att röka, kan snusning vara ett alternativ. Här får du svaren på varför du bör sluta röka och varför just snus kan vara ett bättre alternativ.

Varför är det bättre att snusa än att röka?

Rökning är en av de vanligaste formerna av nikotinkonsumtion. Det är också en av de farligaste. Förutom att rökning skadar din hälsa, förorenar det även miljön och påverkar människor runt omkring dig.

Det finns ett antal olika nikotinersättningsmedel och metoder för den som vill sluta röka och en stor majoritet av de som röker säger sig vilja sluta. Dock är det svårt att lyckas och de flesta säger att de behöver hjälp för att kunna sluta.

Enligt en forskningsrapport (Ramström och Foulds 2006) såg man att de som börjat snusa istället för att röka i högre grad lyckas förbli långsiktigt rökfria jämfört med de som använt sig av andra metoder för att sluta som till exempel med nikotinplåster och nikotintuggummi.

Att snusa är ett mycket säkrare sätt att konsumera nikotin än att röka cigaretter. När du snusar bränner du inte tobaken som du gör när du röker en cigarett. Det gör att det finns mindre kemikalier och gifter i din kropp när du snusar än när du röker. Om du letar efter ett sätt att sluta röka kan alltså snusning vara svaret för dig.

Rökning är också något som minskar hos framför allt män, samtidigt som snusanvändande ökar vilket kan tala för att många rökare lyckas sluta med snusning som metod (Furberg m.fl. 2005). Det finns dessutom snussorter som är helt fria från tobak som ur hälsosynpunkt, är ett ännu bättre alternativ.

Fördelarna med snus framför cigaretter

Om vi går lite djupare in på detaljer så finns det många anledningar till varför det är bättre att snusa än att röka. Låt oss ta en titt på några av anledningarna här:

  • Det är billigare än att röka
  • Du får inte i dig de cancerframkallande kemikalier som finns i cigaretter
  • Det förstör inte miljön på samma sätt
  • Det är mer hygieniskt då det inte luktar och påverkar omgivningen
  • Det är en bra metod om du en dag vill sluta helt med nikotin
    Du förbättrar din hälsa!

Den ekonomiska vinsten

Att röka eller snusa är ingen billig vana någon av dem men ett paket cigaretter är dyrare än snus så det kan vara en viss ekonomisk vinst att börja snusa istället för att röka.

Gifter och kemikalier i cigaretter

Det finns såklart nackdelar med snusning också men jämfört med hur rökning påverkar kroppen är det stor skillnad. Vid snusning får du bara i dig nikotin medan du vid rökning får i dig tjära och en stor mängd andra hälsofarliga kemikalier. Vad just nikotinet gör hälsomässigt kan du läsa om i vår artikel om hur du slutar snusa.

Sluta röka börja snusa

Miljön och påverkan på omgivningen

Cigarettfimpar är den största orsaken till nedskräpning i Sverige enligt Håll Sverige Rent. Med hela 62 % är fimparna långt värre än prillorna som hamnar på andra plats med 16 % av den totala nedskräpningen.

Förutom den stora påverkan på miljön i sin helhet påverkar du även din direkta omgivning med passiv rökning och skador på andra människor som följd. Enligt Tobaksfakta drabbas passiva rökare för samma hälsorisker som rökare. Snusandet påverkar bara dig själv och har ingen negativ inverkan på din omgivning.

Börja snusa som strategi för att sluta röka

Om du vill sluta röka finns det ett antal metoder att välja på. Att välja just snus som metod hjälper för att stilla nikotinberoendet och du kan ta en snus närsomhelst. Det kan hjälpa till att stilla ett akut begär och det är också en möjlighet att på sikt trappa ner och fasa ut nikotinet helt. Med denna metod kan du även välja nikotinfritt snus att börja använda längre fram eller att varva med.

Hälsoeffekterna

Din hälsa kommer att förbättras avsevärt av att sluta röka om du istället börjar snusa. Som tidigare nämnts här ovan finns nackdelar även med snus men skillnaderna i hälsoeffekter är fortfarande enorma vilket finns mer att läsa om på Hjärt-Lungfonden.

Sammanfattningsvis finns det mycket som talar för att man bör sluta röka. Skador på omgivningen, miljön och framför allt på dig som enskild individ är stora. Hälsoeffekterna av snus är inte i närheten så negativa som vid rökning. Har du svårt att sluta eller vill ha en metod som enligt epidemiologiska studier (Furberg m.fl. 2005) har effekt så kan snus vara ett bra sätt för att långsiktigt lyckas sluta röka.

Referenser:
Ramström, L.M. and Foulds, J. 2006. Role of snus in initiation and cessation of tobacco
Smoking in Sweden. Tobacco Control 15:210-214.
Furberg, H., Bulik, C.M., Lerman, C., Lichtenstein, P., Pedersen, N.L., and Sullivan, P.F. 2005. Is Swedish snus associated with smoking initiation or smoking cessation? Tobacco Control 14:422-424.