Publicerad den Lämna en kommentar

Inför EU-valet – Det här säger politikerna

Inför EU-valet del 2

I vår undersökning svarade fler än hälften att de inte vet hur de politiska partierna står i snusfrågan. I den andra delen av vår artikelserie om snusfrågan inför EU-valet tar vi en närmare titt på var Sveriges största partier står i denna brännande fråga. Snus, en långvarig svensk tradition, står inför potentiella hot och möjligheter inom EU:s regelverk.

Politikerna svarar på snusets vara eller ickevara inför EU-valet

För några veckor sedan presenterade vi en enkät INFÖR EU-VALET – SNUSET ÄR EN VIKTIG FRÅGA FÖR KONSUMENTERNA som visade på ett starkt stöd för snus bland svenska konsumenter samtidigt som 57% av de tillfrågade inte visste alls var våra politiker står i frågan. Idag kompletterar vi med politiska perspektiv och en analys av vad vi fått för svar. Och vi är positivt överraskade!

Genom att samla in svar från politiker och partiernas representanter har vi fått en inblick i deras strategier och ståndpunkter samt sett de gemensamma teman och skillnader som framträder. Häng med när vi dyker djupt i snusets framtid och vad det kan innebära för dig som konsument.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna motsätter sig förbud mot både vitt och brunt snus och vill att medlemsländerna själva ska få bestämma om snuset.

”EU ska inte bestämma snusets framtid i Sverige, och socialdemokraterna kommer stå upp för detta i Bryssel,”

Johan Danielsson, Socialdemokraterna

Kandidater

1. Heléne Fritzon, 63 år, Kristianstad, Europaparlamentariker
2. Johan Danielsson, 41 år, Stockholm, LO-utredare
3. Evin Incir, 39 år, Uppsala, Europaparlamentariker
4. Adnan Dibrani, 39 år, Varberg, Riksdagsledamot
5. Sofie Eriksson, 31 år, Ludvika, Riksdagsledamot

MinPrillas analys

Partiets betoning på nationell självbestämmanderätt och aktivt motstånd mot förbudsinitiativ visar en stark vilja att skydda svenska intressen i EU.


Moderaterna

Moderaterna kommer arbeta för att skydda vitt snus från förbud och skatter samt främja dess försäljning inom EU. Moderaterna har utfärdat åtta vallöften kopplade till snuset du kan läsa här.

Moderaterna kommer arbeta hårt för att rädda det vita snuset från både totalförbud och skattechock och öppna upp för att traditionellt snus ska bli tillåtet på den inre marknaden

Tomas Tobé

MinPrillas analys

Moderaternas tydliga och starka strategi för att både skydda och främja snus visar en helhjärtad satsning på att driva igenom sina snusvänliga policyer inom EU.

Kandidater

1. Tomas Tobé, 46 år, Stockholm
2. Jessica Polfjärd, 53 år, Västerås
3. Jörgen Warborn, 55 år, Varberg
4. Arba Kokalari, 37 år, Nacka
5. Boriana Åberg, 55 år, Kävlinge


Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna står starkt för att skydda det svenska undantaget för tobakssnus och vill dessutom harmonisera reglerna för vitt snus, så att dessa produkter kan exporteras till EU.

Kommande mandatperiod kommer sannolikt avgöra hur lagstiftning inom EU utformas och för alla väljare som tycker att snus och nikotinportioner är viktigt blir detta ett ödesval. Vi har redan visat att vi menar allvar med att skydda snus och nikotinportioner. Ni kan lägga er röst på oss i trygg förvissning att vi kommer fortsätta detta arbete nästa mandatperiod.

Charlie Weimers

Kandidater

1. Charlie Weimers, 41 år, Hammarö, Europaparlamentariker
2. Beatrice Timgren, 35 år, Ekerö, Civilingenjör
3. Dick Erixon, 61 år, Stockholm, Redaktör
4. Patrik Jönsson, 51 år, Hässleholm, Eldriftledare
5. Maria Rosander, 51 år, Uppsala, Polisinspektör

MinPrillas analys

Deras betoning på skadereducering och exportpotential visar en tydlig strategi att både skydda och expandera den svenska snusindustrin inom EU.


Miljöpartiet

Miljöpartiet förespråkar att regleringen av snus ska hanteras nationellt och vill behålla Sveriges undantag. De fokuserar också på fortsatt forskning om hälsoeffekterna av snus.

“Vi kommer verka för att frågan hanteras på nationell istället för europeisk nivå.”

MinPrillas analys

Partiets försiktiga och forskningsbaserade tillvägagångssätt visar en vilja att balansera folkhälsa med nationell självbestämmanderätt, men saknar konkreta åtgärder mot potentiella EU-förbud.

Kandidater

1. Alice Bah Kuhnke, 52 år, Bryssel, Europaparlamentariker
2. Pär Holmgren, 59 år, Uppsala, Europaparlamentariker
3. Isabella Lövin, 61 år, Värmdö, Journalist
4. Magnus P. Wåhlin, 53 år, Växjö, Kommunalråd
5. Emma Nohrén, 44 år, Lysekil, Marinbiolog,Riksdagsledamot


Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser att Sverige själva ska bestämma över snuset och betonar vikten av att minska nikotinbruk.

MinPrillas analys

Partiets hållning om nationell självständighet är tydlig, men deras brist på specifika strategier för att hantera potentiella EU-förbud lämnar en del frågor obesvarade.

Kandidater

1. Jonas Sjöstedt, 59 år, Umeå, –
2. Hanna Gedin, 46 år, Malmö, Jurist
3. Carolina Gustafsson, 50 år, Kiruna, Avdelningschef
4. Marta Aguirre, 50 år, Sigtuna, Tågvärd
5. Umihana Rasovic, 37 år, Eslöv, Biträdande Enhetschef


Liberalerna

Tyvärr har vi inte fått något svar från Liberalerna trots upprepade försök att nå dem för deras syn på snusfrågan. Deras tystnad lämnar oss utan insikt i deras ståndpunkt, vilket kan vara en besvikelse för deras väljare som är intresserade av snusfrågan.

MinPrillas analys:

Liberalernas uteblivna svar skapar en viss osäkerhet kring deras position i snusfrågan. Det är viktigt för väljare att få klarhet i var alla partier står i en så betydelsefull fråga, och vi hoppas att Liberalernas representanter klargör sin ståndpunkt framöver.

Kandidater

1. Karin Karlsbro, 53 år, Stockholm, Europaparlamentariker
2. Anna Maria Corazza Bildt, 61 år, Stockholm, Företagare
3. Simona Mohamsson, 29 år, Göteborg, Masterstuderande
4. Philip Sandberg, 42 år, Lund, Kommunalråd
5. Nina Larsson, 47 år, Haninge, Försvarsexpert


Centerpartiet

Centerpartiet vill se över lagstiftningen för nya tobaksfria nikotinprodukter och betonar vikten av vetenskaplig grund i lagstiftningen.

EU ska inte lägga sig i det svenska snuset, alldeles oavsett om det är vitt eller brunt. Sverige har en unik tradition kring en produkt som utan tvekan är mångfalt mindre farligt än rökning och den ska inte EU peta i. Vi är medvetna om att även snuset är beroendeframkallande och har hälsorisker, men i jämförelse med cigaretter är de små.

Emma Wiesner, Abir Alsahlani, Svante Linusson

MinPrillas analys

Genom att framhäva vetenskapens roll och nationell kontroll, positionerar sig Centerpartiet som en försiktig men stödjande aktör för snusets framtid i Sverige.

Kandidater

1. Emma Wiesner, 31 år, Stockholm, Energiingenjör
2. Abir Al-Sahlani, 48 år, Stockholm, Systemvetare
3. Svante Linusson, 54 år, Stockholm, Professor
4. Sven Tornberg, 53 år, Haparanda, Avdelningschef
5. Emma Blomdahl Wahlberg, 34 år, Herrljunga, Kommunikatör


Kristendemokraterna

Kristdemokraterna förespråkar fri försäljning av svenskt snus inom EU och vill skydda vitt snus mot förbud och höga skatter.

Det bruna snuset ska få säljas i hela EU och det vita snuset är här för att stanna. Vi har kämpat för snusets rätt under den gångna mandatperioden och kommer fortsätta göra det även framåt.

MinPrillas analys

Kristdemokraternas offensiva hållning visar en ambition att inte bara skydda snus i Sverige, utan även expandera dess marknad inom EU, vilket skiljer dem från flera andra partier.

Kandidater

1. Alice Teodorescu Måwe, 40 år, -, Skribent
2. Ella Kardemark, 40 år, Halmstad, Kommunalråd
3. Martin Hallander, 30 år, Malmö, Regionpolitiker
4. Elisabet Lann, 47 år, Göteborg, Kommunalråd
5. Michaela Hollis, 44 år, Stockholm, Generalsekreterare


Sammanfattning av partiernas inställning

En gemensam nämnare bland de flesta partier är att de vill att snusfrågan ska hanteras på nationell nivå, snarare än av EU. Många ser också snus som ett mindre skadligt alternativ till rökning, vilket kan vara en viktig folkhälsofråga. Angående just detta släpptes precis studien ’Fighting smoking with alternative nicotine products’ från Lakeville som visar att alternativa nikotinprodukter, såsom snus och nikotinportioner, är avgörande för att hjälpa rökare att sluta röka. Här dras slutsatsen att Sverige snart är ett rökfritt land enligt WHO:s definition tack vare tillgängligheten till mindre skadliga nikotinalternativ. Samtidigt finns det en tydlig oro över potentiella EU-förbud mot vitt snus, vilket visar att partierna förstår vikten av snus för svenska konsumenter och företag.

Vi kan också hitta olika strategier och grader av hur offensivt partierna planerar att agera. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Moderaterna är mer aggressiva i sina planer för att expandera snusförsäljningen inom EU, medan andra som Miljöpartiet och Centerpartiet är mer försiktiga och fokuserar på forskning och vetenskaplig grund.

Partiernas ståndpunkter i korthet

Socialdemokraterna

 • Nationell självbestämmanderätt.
 • Motverka EU-förbud.
 • Aktivt skydda snusets status i Bryssel.

Moderaterna

 • Skydda vitt snus från förbud och höga skatter.
 • Främja snusförsäljning inom EU.
 • Arbeta mot smakförbud och överregleringar.

Sverigedemokraterna

 • Skydda det svenska undantaget för snus.
 • Exportera vitt snus till EU.
 • Arbeta för skadereducering.

Miljöpartiet

 • Nationell reglering av snus.
 • Satsa på forskning om hälsoeffekter.
 • Verka mot EU-förbud.

Centerpartiet

 • Översyn av lagstiftning för nikotinprodukter.
 • Basera lagstiftning på vetenskap.
 • Motverka EU-förbud.

Kristdemokraterna

 • Fri försäljning av snus inom EU.
 • Skydda vitt snus från förbud och höga skatter.
 • Motverka alla förbudsförslag.

Vänsterpartiet

 • Sverige ska bestämma över snuset.
 • Minskning av nikotinbruk.
 • Inga specifika strategier mot EU-förbud.

Liberalerna

 • Inga svar mottagna, vilket skapar osäkerhet om deras position.

Det är tydligt att snusfrågan delar de svenska partierna, men det finns en gemensam nämnare i att många vill behålla snusregleringen nationellt och se till att EU inte inför förbud som påverkar svenska snusare negativt. Med över en miljon svenska snusare är detta en fråga som kan påverka valresultatet och det är uppenbart att snusets framtid är en viktig valfråga för många.

Vi kommer fortsätta följa upp denna fråga och ge er ytterligare analyser och uppdateringar i vår artikelserie kring snuset i EU-valet. Håll utkik!

Lämna ett svar