Publicerad den Lämna en kommentar

Inför EU-valet – Snuset är en viktig fråga för konsumenterna

EU-valet och snusfrågan

Över 90% av de tillfrågade i vår undersökning anser att snusfrågan har betydelse i det kommande EU-valet och hur de tänker rösta.

I det kommande EU-valet står en fråga i fokus som inte bara pratas om i de politiska korridorerna utan även får ångan att stiga bland svenska konsumenter; just snuset och dess vara eller icke-vara. Med våra fötter stadigt förankrade i den svenska snustraditionen är det ingen överraskning att snusfrågan väcker uppmärksamhet och skapar åsikter.

Vår senaste kundundersökning har avslöjat att snusfrågan inte bara är en marginell fråga inom politiken. Istället är den en central angelägenhet som påverkar våra omkring 1 miljon snusare som finns i Sverige. 

För 43,92% av de tillfrågade konsumenterna har frågan om snus en viss betydelse, medan 47,76% anser att det är av avgörande betydelse när de sätter sina kryss i valurnan. Samtidigt anger 56,76% att de inte vet vilket parti som driver snusfrågan bäst inom EU. Det gör att vi på Snusbladet misstänker att frågan inte fått den uppmärksamhet den förtjänar av politikerna.

Detta innebär alltså att över 90% av de tillfrågade anser att snusfrågan har viss eller avgörande betydelse.

De tillfrågade uttryckte även frustration över politikernas tystnad och önskade tydliga ställningstaganden. Det är en känsla av missnöje som bubblar under ytan när vi inser att över 50% av respondenterna inte vet var partierna står i frågan.

Vad röstar snusare på i EU-valet?

Partiernas ståndpunkter

Men vad säger egentligen politikerna? En ogenomtränglig tystnad sveper över parlamentet när det gäller frågan om snus, och svenska politiker förblir tysta i denna debatt. Ingen kan med säkerhet säga vilket parti som driver en bra snuspolitik. Denna tystnad är inget annat än en katastrof för demokratin och för oss, konsumenterna, som vill kunna göra ett välgrundat val.

Genom att analysera de officiella ställningstagandena från de olika politiska partierna blir det tydligt att snusfrågan är en känslig fråga som delar opinionen. Medan vissa partier, som Sverigedemokraterna, har klara åsikter och förespråkar en lösare reglering av snus, är andra partier, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, mer återhållsamma och förespråkar en striktare reglering. Centerpartiet och Liberalerna har hittills inte tagit tydliga ställningstaganden, vilket kan vara ett tecken på att de ännu inte har en färdig strategi för snusfrågan.

Europas perspektiv

Sverige är inte ensamma om sin syn på snus. Flera andra EU-länder har också starka åsikter och lagar kring tobaksprodukter. I länder som Finland och Storbritannien är snus förbjudet, medan andra länder, som Danmark och Tyskland, tillåter försäljning av snus. Den olikhet i lagstiftning och åsikter kring snus i olika EU-länder kan göra det svårt att enas om gemensamma regler på EU-nivå. Läs vår tidigare artikel om förslaget om förbud av vitt snus som diskuteras nu inom EU. 

Snuset är inte bara en produkt. Det är en del av vår kultur, vår tradition och vår identitet. Det är dags för politikerna att inse det och att agera därefter. Konsumenterna förtjänar att veta var våra politiker står. Det är dags att ta ställning och att låta er röst bli hörd i denna avgörande fråga för svenska konsumenter.

I vår nästa artikel tar vi tempen på politikerna och deras svar på våra frågor. Vem bryr sig egentligen om snusfrågan? Vi kommer att granska, analysera och belysa för att ge er, våra läsare, den insyn ni förtjänar.

Våra undersökningsfynd

Vad anser du om ett förbud av vitt snus inom EU?

73,35% av de tillfrågade anser att ett förbud av vitt snus inom EU är mycket dåligt.

Vad anser du om en skattepolitik som gynnar byte av nikotinprodukter från rökning till mindre skadliga alternativ

Diagram snus

46,06% ser en skattepolitik som gynnar byte av nikotinprodukter från rökning till mindre skadliga alternativ som mycket bra.

Vad tycker du om en reglering av vilka smaker som får användas på nikotinprodukter?

Diagram MinPrrilla snus

57,36% anser att reglering av vilka smaker som får användas på nikotinprodukter är mycket dåligt.

Vad tycker du om en reglering av nikotinnivåer på nikotinprodukter?

Diagram om snus hos MinPrilla

44,56% tycker att reglering av nikotinnivåer på nikotinprodukter är mycket dåligt.

Lämna ett svar