Publicerad den Lämna en kommentar

Snusa när du är gravid eller ammar

snusa-gravid

Snusar du och funderar på att bli gravid? Eller väntar du redan barn och funderar på om det finns några risker med att snusa när du är gravid eller ammar? Då kan det vara en bra idé och se över dina vanor, varken nikotin eller tobak är bra för fostret under graviditeten eller för bebisen när du ammar. Här får du all information du behöver.

Andelen kvinnor som snusar ökar för varje år. År 2007 hade siffran på mindre än 20 år stigit med ca 200 000 enligt SCB. De flesta snusare börjar i ung ålder och snuset har anpassats till unga kvinnor där de flesta idag snusar portionssnus i olika smaker som exempelvis vanilj och mentol.

Det är också i den här åldern många väljer att skaffa barn. Och hur ser det ut, funkar det att snusa när man är gravid eller ammar? Vilka är egentligen riskerna?

Sluta snusa när du är gravid

Kan man snusa när man är gravid?

Det är känt att snus har skadliga effekter på hälsan. Så vad händer i kroppen när du använder tobak? Nikotin påverkar flera olika hormoner som exempelvis endorfiner som gör att du förknippar snusning med välbehag, tillväxthormon, adrenokortikotropt hormon (ACTH) och det påverkar även serumnivåer av stresshormoner.

Studier visar att blodflödet till moderkakan minskar av nikotin då det reducerar blodflödet i de stora artärerna både här och i resten av kroppen. Nikotin passerar över till fostret och mängden har rapporterats vara så mycket som 15 % högre hos fostret som hos mamman.

Vill du läsa mer och fördjupa dig i detta hittar du mer information kring studierna som uppgifterna kommer ifrån i Läkartidningen nr 29-31, volym 108 s. 1430-1433 Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning.

Vilka risker utsätter jag mig för om jag snusar under graviditeten?

Det finns inte så mycket forskning gjord på gravida kvinnor som snusar så effekterna är inte särskilt väl dokumenterade. Man har dock kunnat se vissa ökade risker för:

 • havandeskapsförgiftning
 • låg födelsevikt
 • prematurbörd – alltså för tidig födelse
 • fosterdöd
 • plötslig spädbarnsdöd

Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning är inte särskilt vanligt, bara ca 3-4 % drabbas totalt i Sverige per år. Tillståndet är dock livshotande för både mamma och barn. Intressant är att rökare har minskad risk för att få havandeskapsförgiftning. Anledningen är dock inte beroende på nikotinet utan tvärtom har man för snusare sett en ökad risk när man genomfört undersökningar hos gravida.

Låg födelsevikt

Barn som föds där kvinnan snusat riskerar att födas med låg vikt. Det beror på, som tidigare nämnts, att blodflödet till livmodern och moderkakan minskar när du får i dig nikotin. Detta innebär att fostret får mindre syre och näring och därmed växer sämre. Barnet blir tillväxthämmat.

För tidig födelse

Riskerna med för tidig födelse är i sin tur att barnet kan drabbas av vissa sjukdomar på både lång och kort sikt och till och med dödlighet. Man räknar prematur förlossning från graviditetsvecka 37 och från vecka 32 räknar man mycket för tidig förlossning. Jämfört med gravida kvinnor som inte använder tobak har man alltså sett en ökning av både måttlig och mycket för tidig förlossning.

De två vanligaste anledningarna till prematur förlossning är:

 1. spontana värkar och vattenavgång som leder till en naturlig för tidig förlossning.
 2. att barnet eller mamman inte mår bra och man då förlöser i förtid.

Artikeln som publicerades av Läkartidningen, sammanfattar många studier på ämnet. Den sammanlagda bilden visar att det finns risk för båda typerna av prematura förlossningar om man snusar tidigt i graviditeten. Man har också sett ett samband med hur mycket nikotin man har haft i kroppen under graviditeten.

Snus och fosterdöd

I studier har man hittat samband mellan snusning och intrauterin fosterdöd som det heter. När man undersökt detta har man tittat på förlossningar där barnet har dött i magen i vecka 28 eller senare. Man har då funnit en ökad risk på hela 60 % hos de som snusat under graviditeten.

Plötslig spädbarnsdöd

Enligt Socialstyrelsen vet man väldigt lite om orsakerna till plötslig spädbarnsdöd, de har dock råd och information till föräldrar för att förhindra detta där de tar upp användande av nikotin som en risk. Troligtvis stör nikotinet barnets kontroll av andning och hjärtverksamhet.

Snus och amning – vad gäller?

Du vill sluta snusa när du är gravid men undrar om du kan börja igen så fort barnet är fött? Om du planerar att amma är det bra att känna till hur snus kan påverka barnet när det redan är fött. Finns det några risker?

Att snusa vid amning har visat sig ha stor påverkan på barnet. Bröstmjölken innehåller allt som barnet behöver och snusar du när du ammar förs både nikotinet och andra ämnen över till barnet.

Utifrån de studier som finns så är snus och amning inte något som hör ihop. Sammantaget så är amning inte förenlig med några tobaksprodukter.

Snusa och amma

Varför är det dåligt att snusa när du ammar?

I artikeln Sluta snusa där vi tar upp vad som händer dag för dag när du slutar kan du läsa att det tar ungefär 2-3 dagar för nikotinet att gå ur kroppen. Därför är det ingen idé att försöka hålla upp några timmar mellan tillfällena du snusar och vänta med att ta en snus till efter att du ammat. Du har alltså fortfarande så pass hög koncentration av ämnet i kroppen för att det inte ska ge någon effekt eller minskning med bara några timmars uppehåll.

Precis som att koncentrationen av nikotin ansamlas i fostret när du är gravid ökar även koncentrationen i bröstmjölken. Den är högre här än i ditt eget blod vilket innebär att bebisen får en stor dos av ämnet när du ammar. Det som händer när en liten bebis får i sig nikotin är att den kan bli både beroende och drabbas av följande:

 • blekhet och hjärtklappning
 • andningssvårigheter
 • illamående
 • diarré
 • sömnen påverkas precis som hos vuxna

Beroendet bebisen får leder också till att de får abstinensbesvär precis som vuxna. Det bästa du kan göra är att sluta snusa eller byta till nikotinfritt snus, både under graviditeten och fortsättningsvis när du ammar.

Risker med att snusa när du är gravid

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis kan riskerna med att snusa under graviditeten och vid amning ses som relativt stora. Framför allt att föda för tidigt och för fosterdöd. Anledningen är nikotinet i snuset varför snus med nikotin bör undvikas när du är gravid. Vi rekommenderar nikotinfria alternativ. Det finns ett flertal varumärken som erbjuder nikotinfritt snus som inte görs på tobak. I vårt sortiment hittar du bland annat Onico som vi varmt tipsar om till dig som är gravid. Kickup och Qvitt är två andra populära varumärken. Du bör vara försiktig med ginseng graviditet och amning. Livsmedelsverket avråder från ämnet då det kan påverka östrogennivåerna i kroppen.

Att bli gravid eller planera att bli det är en fantastisk anledning till att sluta med snus. Det är alltid jobbigt att sluta med en vana och att bryta ett beroende men att få ett friskt barn som mår bra är värt alla uppoffringar.

Lämna ett svar